Az - Eng - Rus

 

Sağdan 1. Məmmədov Cəmşid, 2. Qazıyev Heydər, 3. Seyidov Hüseyn, 4. Mirişli, 5. Qazıbəyov Rəşid,

6. Seyidov Həsən, 7. Süleymanov Həsən, 8. Məmmədov Arif, 9. Seyidov Kazım

Sağdan 1. Abdullayev Adil, 2. Mamedov Arif, 3. Əsədov Fərəməz

Məmmədov İsmayıl

 

 

...