Az - Eng - Rus

 

“TƏSDİQ EDİRƏM”

“Şahtaxtı” Xeyriyyə Cəmiyyətinin

sədri:__________ C.X.Musayev

« 27» iyul 2009-cu il

  

“Şahtaxtı” Xeyriyyə Cəmiyyətinin

2009 və 2010- cu illər üçün

İŞ PLANI

Sıra

N -si

Tədbirlərin adı

İcra müddəti

İcraçılar

1

Şahtaxtı xeyriyyə MMC-nin yaradılmasını reallaşdırmaq onun iş otağını, mebel və kompyuter avadanlıqlarının təchizatını təşkil etmək

2009-cu ilin III-IV rübləri

Sədr

İdarə heyəti

2

Şahtaxtı xeyriyyə cəmiyyətinin iş

otağına telefon xəttinin çəkilişini təşkil etmək

2009-cu ilin III rübü

Sədr

Təşkilat şöbəsi

Şahtaxtı iş adamları

3

Şahtaxtı xeyriyyə cəmiyyətinin

Internet saytını, E-mail ünvanını

yaratmaq və onu təkminləşdirmək

2009-cu ilin III rübü

Sədr

Təşkilat şöbəsi

Şahtaxtı iş adamları

4

Şahtaxtılıların yas mərasimlərinin

təşkili ilə əlaqədar olaraq bir çox

təchizat işlərinin (palatka çadırın,

stol və stulların qab-qacağın və s.) həll olunması

 

2009-cu ilin III rübündə

Sədr

Məsləhət şurası

İdarə heyəti

Şahtaxtı iş adamları

5

Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yaşayan Şahtaxtılıların ümumi toplantısının çağrılmasını təşkil etmək

Mütəmadi

Sədr

Təşkilat şöbəsi

 

6

Cəmiyyətin idarə heyətinin və məsləhət şurasının yığıncaqlarının keçirilməsini təşkil etmək

Hər ayın axırıncı bazar günləri

Sədr

Təşkilat şöbəsi

 

7

Dövlətimizin keçirdiyi ictimai, siyasi tədbirlərdə cəmiyyətin üzvlərinin yerlərdə aktiv iştirakını təmin etmək

Mütəmadi

Sədr

Məsləhət şurası

İdarə heyəti

Təşkilat şöbəsi

 

8

İstedadlı, talantlı, imkansız Şahtaxtılı gənclərin təhsil və peşəyə yiyələnmələri üçün onların ali məktəblərdə oxuduqları müddətdə onlara diqqət və qayğı göstərmək, maddi və mənəvi köməklik göstərilməsini təşkil etmək

Mütəmadi

Sədr

Məsləhət şurası

İdarə heyəti

Təşkilat şöbəsi

Şahtaxtı iş adamları

9

Əlil, ağır xəstə, kimsəsiz və imkansız ailələrə maddi və mənəvi köməklik göstərmək

Mütəmadi

Sədr

Məsləhət şurası

İdarə heyəti

 

10

Şahtaxtılıların hüzr yerlərində el adətlərinə uyğun təşkil edilməsinə hər cür kömək və yardımların yerinə yetirilməsini təmin etmək

Mütəmadi

Təşkilat şöbəsi

 

11

Şahtaxtılıların dəfn olduqları qəbirstanlıqda təmizlik, abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparmaq

2009-cu ilin II-IV rüblərində

Sədr

İdarə heyəti

Təşkilat şöbəsi

 

12

Ağır, bədbəxt hadisə ilə üzləşmiş yaşayış evini və ya ailə üzvlərini itirən, imkansız ailələrə maddi və mənəvi köməklik göstərmək

Mütəmadi

Sədr

Məsləhət şurası

İdarə heyəti

 

 

13

Şahtaxtı xeyriyyə cəmiyyətinin

təşkilində qadınlar şurasının və gənclər təşkilatının yaradılması

2009-cu ilin IV rübü

Sədr

Təşkilat şöbəsi

 

14

Xaricdə yaşayan Şahtaxtılılarla əlaqə yaradılmasına və onların cəmiyyətə cəlb olunmasına nail olmaq

Mütəmadi

Sədr

Məsləhət şurası

İdarə heyəti

 

 

 

 

...