Az - Eng - Rus

 

SEYİDOV Yasin Mirqasım oğlu (d.1936, İndiki Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndi). Baytarlıq elmləri namizədi (1966). Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının baytarlıq fakültəsini (1959) bitirmişdir. 3 il Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatlarında işlədikdən sonra Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. Bir müddət Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Stansiyasında, sonra Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda işlədikdən sonra Epizootiya əleyhinə Respublika ekspedisiyasının rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Sonralar Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Baş Baytarlıq idarəsinin rəis müavini, respublika Kolxozlararası heyvandarlıq-sənaye birliyinin sədri, 20 il ərzində isə Bakı şəhəri Dövlət baytarlıq xidmətinin rəisi (1981-2000) vəzifəsində işləmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.

 

...