• Kəngərli rayonu
 • Şahtaxtı kəndi
 • Məqsədimiz
 • Planlarımız
 • Fəxri adlar
 • Videolar
 • Şəkillər
 • Kitab
 •  

   

   

  Az - Eng - Rus

   

  Əhmədov Şükür Əli oğlu (12.5.1926, indiki Babək rayonunun Böyükdüz k.-5.7.1970, orada) -əmək qabaqcılı. Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1949). 1940-70 illərdə Naxçıvan (indiki Babək) r-nundakı ”Azərbaycan” k-zunun baş çobanı, Kəngərli r-nundakı K. Marks adına k-zda sədr müavini, Şahtaxtı k-ndəki baytar mən-təqəsinin müdiri, H.Cavid ad. k-zda sədr, baytar həkimi, Şahbuz r-nundakı ”Azərbaycan” k-zunda, Babək r-nunun Böyükdüz k-ndəki k-zda sədr işləmişdir. 1948 ildə qoyunçuluq sahəsində yüksək əmək göstəricilərinə nail olmuşdur.

   

   

  ...