Az - Eng - Rus

SÜLEYMANOV Qadir Əli oğlu (22.04.1940, indiki Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndi) 3 nömrəli Texniki peşə məktəbini (1958-1960), Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunun Kimya Texnologiya fakültəsini (1962-1967) bitirmişdir. Sumqayıt polimer tikinti materialları kombinatında fəhlə, sex rəisi, baş texnoloq, Azərbaycan EA Neft-kimya prosesləri İnstitutunda kiçik elmi işçi (1969-1971), Həştərxan gəmi-qayırma zavodunda mühəndis-konstruktor, Sumqayıt Kompressorlar zavodunda laboratoriya rəisi (1971-1975), Sumqayıt Polimer tikinti materialları kombinatında şöbə rəisi, baş mühəndis, direktor (1975-2001) vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda Sumqayıt Telekommunikasiya Qovşağında şöbə rəisi kimi fəaliyyət göstərir. O, “Şahtaxtı” xeyriyyə cəmiyyətinin fəal üzlərindən biridir.

 

...