• Kəngərli rayonu
 • Şahtaxtı kəndi
 • Məqsədimiz
 • Planlarımız
 • Fəxri adlar
 • Videolar
 • Şəkillər
 •  

   

   

  Az - Eng - Rus

   

  NAĞIYEV Qadir Məmmədyar oğlu (d.25.02.1933, indiki Kəngərli rayonnunun Şahtaxtı kəndi) Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfat İnstitutunun plan-iqtisad fakültəsinin sənaye-iqtisadiyyat şöbəsini (1954) bitirmişdir. Naxçıvan rayon plan komitəsinin sədri (1954-1957), Sumqayıt şəhər plan komitəsinin sədri (1958) vəzifəsində çalışmışdir. 1967 ildə Azərbaycan KP MK Bürosunun qərarı ilə Moskva şəhərinə: -Sovet İKP MK yanındakı Ali partiya məktəbinə göndərimiş və bu məktəbi (1969) bitirdikdən sonra Azərbaycan KP MK-nın ticarət, plan və maliyyə orqanları şöbəsinə təlimatçı, Azərittifaqda təşkilat idarəsində-baş təlimatçı, şöbə rəisi, baş mütəxəsis (1972) vəzifələrində çalışmışdır. Nehrəmdən rayon Sovetinə deputat (1957), şəhər Sovetinə deputat (1958) seçilmişdir. Respublika “Əmək veteranı” medalı ilə təltif olunmuşdur. “Şahtaxtı” xeyriyyə cəmiyyətinin fəal üzüvlərindən biridir.

   

   

  ...