• Kəngərli rayonu
 • Şahtaxtı kəndi
 • Məqsədimiz
 • Planlarımız
 • Fəxri adlar
 • Videolar
 • Şəkillər
 • Kitab
 •  

   

   

  Az - Eng - Rus

   

  MİRZƏYEV Yusif Vəli oğlu (23.5.1958, indiki Babək r-nunun Böyükdüz k.-19.2.1992, Ağdərə) -Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (ölümündən sonra). Azərb. Xalq Təsərrüfatı İn-tunun (indiki İqtisadi Un-ti) bitirdikdən (1987) sonra 1990 ilədək Bakı Mərkəzi Əmanət Bankında baş müfəttiş vəzifəsində işləmişdir. Xalq hərəkatında iştirakına və 20 yanvar faciyəsi günlərində fəaliyyətinə görə Bakı şəhər komendantı tərəfindən həbs edilmiş və vəzifəsindən uzaqlaşdırılmışdı. 1991 ilin noyabrında hərbi xidmətə çağrılan böyük leytenant M. Goranboy və Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə şəxsi igidlik nümunələri göstərmiş, Ağdərənin müdafiəsində, Vəng k.-nin alınmasında xüsusilə fərqlənmiş və döyüşlərin birində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur.

   

   

  ...