• Kəngərli rayonu
 • Şahtaxtı kəndi
 • Məqsədimiz
 • Planlarımız
 • Fəxri adlar
 • Videolar
 • Şəkillər
 • Kitab
 •  

   

   

  Az - Eng - Rus

   

  SEYİDOV Mirheydər Mirabbas oğlu (1884, indiki Kəngərli r-nunun Şahtaxtı k.-17. 4. 1953, indiki Babək r-nunun Böyükdüz kən-di) -əmək qabaqcılı. Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1949). 1928-54 illərdə indiki Babək r-nunun “Azərbaycan” k-zunda baş çoban işləmişdir. 1948 ildə qoyunçuluq sahəsində yüksək əmək göstəricilərinə nail olmuşdur. Orden və medal-larla təltif edilmişdir.

   

  ...