Az - Eng - Rus

 

SEYİDOV Mirheydər Mirabbas oğlu (1884, indiki Kəngərli r-nunun Şahtaxtı k.-17. 4. 1953, indiki Babək r-nunun Böyükdüz kən-di) -əmək qabaqcılı. Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1949). 1928-54 illərdə indiki Babək r-nunun “Azərbaycan” k-zunda baş çoban işləmişdir. 1948 ildə qoyunçuluq sahəsində yüksək əmək göstəricilərinə nail olmuşdur. Orden və medal-larla təltif edilmişdir.

 

...