• Kəngərli rayonu
 • Şahtaxtı kəndi
 • Məqsədimiz
 • Planlarımız
 • Fəxri adlar
 • Videolar
 • Şəkillər
 • Kitab
 •  

   

   

  Az - Eng - Rus

   

  MƏMMƏDOV Əli Cəlil oğlu (1898, indiki Kəngərli r-nunun Şahtaxtı k. -1968, Naxçıvan ş.) -əmək qabaqcılı. Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1949). 1928-53 illərdə Naxçıvan (indiki Babək) r-luq sahəsində yüksək əmək göstəricilərinə nail olmuşdur. Nax. MSSR Ali Sovetinin (2-ci çağırış) deputatı, Azərb. və Zaqafqaziya MİK-in, Azərb. KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin üzvü seçilmişdir. Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdir.

   

  ...