Az - Eng - Rus

 

ŞAHTAXTİNSKAYA Adilə İsasultan qızı (17.4.1894, Tiflis-30.3.1951, orada)-mama-ginekoloq. Tibb elmləri doktoru (1930), prof. (1936). Azərb.-da tibb sahəsində ilk qadın prof. və kafedra müdirlərindən biri. İ. N. Şahtaxtinskinin qızıdır. Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun (indiki Tibb Un-ti) mama-ginekologiya kafedrasının müdiri işləmişdir (1933 ildən). Tədqiqatları, əsasən, qadın gigiyenasına, kəsilib götürülmüş uşaqlığın yumurtalıqlara təsirinə, eklampsiyaya həsr olunmuşdur.

 

...