Az - Eng - Rus

 

SƏFƏROV Hüseyn Heydər oğlu (d.1934 ildə Babək rayonunun Böyükdüz kəndi) Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (1967). Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsini (1957) bitirmişdir. Qaracux kənd orta məktəbində fizika-riyaziyyat müəllimi, Bakıya qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Elmlər akademiyasının “Riyaziyyat və Mexanika” Elmi-tədqiqat İnstitutunda fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan Elmlər Akademiyasında baş elmi işçi, hal hazırda isə Azərbaycan Texniki Universiteti “Nəzəri mexanika” kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır. “Şahtaxtı” xeyriyyə cəmiyyətinin ilk sədri (1972) seçilmişdir.

Qoşun çəkir üstümüzə

Barmaq soxur gözümüzə

Qoyun deyir üzümüzə

Əxlaqsıza əl çalırıq.

Əlavə məlumat: http://ugatikb.wix.com/huseyn-safarov

 

 

...