ƏHALİSİ

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)

İllər Cəmi əhalinin sayi, min nəfər o cümlədən: Bütün əhaliyi görə, faizlə
şəhər kənd səhər kənd
1995
7643,5
4005,6
3637,9
52,4
47,6
2000
8016,2
4086,4
3929,8
51,0
49,0
2001
8081,0
4107,5
3973,5
50,8
49,2
2002
8141,4
4130,1
4011,3
50,7
49,3
2003
8202,5
4154,3
4048,2
50,7
49,3
2004
8265,7
4254,3
4011,4
51,5
48,5
2005
8347,3
4298,3
4049,0
51,5
48,5
2006
8436,4
4356,6
4079,8
51,6
48,4
2007
8532,7
4397,6
4135,1
51,5
48,5
2008
8629,9
4464,8
4165,1
51,7
48,3
2009
8730,3
4519,5
4210,8
51,8
48,2